Algemeen

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen praktijknummer (voor spoed kies 1)   0475 - 48 12 36
Spoed buiten kantooruren   0475 - 77 17 71
Receptenlijn   0475 - 48 12 36
     

Openingstijden praktijk

  • De praktijk is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

  • Op donderdagmiddag is de praktijk gesloten vanaf 12.00 uur en om de week is de praktijk ook op vrijdagmiddag gesloten.

  • Voor spoedgevallen nemen dr. de Breet  en dr. de Breet-Coumans waar. Deze praktijk bevindt zich op Nieuwe Markt 4 te Echt en is bereikbaar op telefoonnummer 0475 481332

  • Buiten kantoortijden kunt u voor spoedeisende huisartsenzorg welke niet kan wachten tot de reguliere openingstijden van de praktijk, contact opnemen met de Huisartsenpost Midden-Limburg te Roermond. Telefoonnummer 0475-771771

  • De praktijk is tussen 10.30 en 11.00 uur en tussen 12.30 en 15.00 uur alleen voor spoed bereikbaar op het spoednummer.

Spreekuurtijden

Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak:
  • Maandag t/m woensdag van 8.30 tot 13.00 uur en van 15.00 tot 16.30 uur

  • Als overleg nodig is, is het belangrijk dat u vóór 10.30 uur belt.

  • Donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur (even weken) of van 8.30 tot 12.00 uur (oneven weken). Voor het maken van een afspraak op het spreekuur dient u voor 10.30 uur te bellen.

  • Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan er een huisbezoek worden afgelegd. Deze vinden plaats tussen 13.00 en 15.00 uur in de middag. Voor het aanvragen van een visite belt u vóór 10.30 uur.
  • De praktijk is tussen 10.30 en 11.00 uur en tussen 12.30 en 15.00 uur alleen voor spoed bereikbaar op het spoednummer.

Praktijkondersteuning

Hanneke Seelen is onze praktijkondersteuner. Zij houdt zich bezig met de zorg voor patiënten met risicofactoren op hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol), suikerziekte en longziekten (astma en COPD) en de zorg voor kwetsbare ouderen.

 

Hanneke werkt voor onze praktijk op maandagen en dinsdagen, van 8.00 tot 17.00 uur en op de donderdagochtend. Voor een afspraak kunt u bellen met het algemene nummer van onze praktijk.

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

 

Nicky Hoofdwijk is onze praktijkondersteuner geestelijke gezondheidzorg (POH-GGZ). Patiënten kunnen bij hem terecht voor allerhande psychische klachten (burn-out, depressieve symptomen, stress, angst etc).  Zij heeft spreekuur op de woensdag van 8.00 tot 17.00 uur en op de vrijdagochtend.

Heeft u een klacht?

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Uiteraard willen wij graag samen met u hiervoor een passende oplossing vinden. Daarom is het belangrijk dat u uw ontevredenheid aan ons uit. U kunt dit mondeling kenbaar maken aan de assistente, maar ook via het klachtenformulier dat u bij de assistente kunt opvragen. De klachtencoördinator neemt uw klacht dan in behandeling.

Als uw klacht niet helemaal duidelijk is zullen wij u bellen ter verheldering. Daarna geven we telefonisch of schriftelijk een reactie op uw klacht.
We streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 4 weken in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u hierna nog niet tevreden? Dan kunt u zich wenden tot Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl), de onafhankelijke klachtencommissie waarbij onze praktijk is aangesloten.

Contactgegevens

J.C.M. Dolman

huisarts

 

Nieuwe Markt 2 B

6101 CT Echt


T 0475 48 12 36

Nieuws

Patiëntomgeving

Huisartsenpraktijk Dolman biedt u de mogelijkheid uw gezondheidszaken online te regelen via de online patiëntomgeving. Klik op onderstaande button om u aan te melden. 

Via uw online patiëntomgeving kunt u medicatie bestellen, een vraag stellen aan uw dokter en uw dossier inzien. Lees verder.

Vakantie

Van 16-8 t/m 3-9 is dr. Dolman op vakantie. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met de assistente. Tel: 0475-481236. Lees verder 

Bloed laten prikken

Lees verder

 

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidzorg

Lees verder